Verksamhet: Klubbhamn, eskader, kappsegling

Toiminta: Seurasatama, eskaaderi, kilpapurjehdus

Kurt-Erik Långbacka

”Kurre” är en stiftande medlem i KoS, och

har under föreningens historia varit en

lots för verksamheten. Under föreningens

existens har Kurre organiserat 15 eskader-

seglingar och varit dess dragare, han var

även initiativtagare till Korpo Runt –seglingen.

Kurt-Erik kallades den 19.4.2014 till KoS

hedersmedlem nr 1.


”Kurre” on perustajajäsen KoS:ssa ja on

yhdistyksen historiassa toiminut luotsina

tekemiselle. Yhdistyksen olemassaolon aikana

Kurre on järjestänyt 15 eskaaderipurjehdusta

sekä toiminut niiden vetäjänä. Hän on myös

ollut aloitteentekijänä Korpo Runt –purjehdukselle.

Kurt-Erik kutsuttiin 19.4.2014 KoS:in kunnia-

jäseneksi n:o 1.

KLUBBHAMN

PIMARMO

Drömmen om en egen klubbhamn gick trots vissa motgångar mot ett förverkligande under året 2002. Överenskommelsen med Korpo församling var i princip klar och de som ställt sig kritiska till förslaget insåg att en klubbhamn på Pimarmo inte innebar några faror eller problem varken för fast bosatta eller sommargäster i närheten av området. Under dåvarande hamnkapten Ole Lindestams ledning placerades strategiskt på området en flaggstång efter att förtöjningsstenar och ringar gjutits fast i berget.

Den fortsatta utbyggnaden av området är beroende av när delgeneralplanen slutligt fastställs. Besökarna på området har varit många vilket framkommer av gästboken som finns på plats och som i framtiden kan vittna om hur väl den natursköna klubbhamnen kommer att utnyttjas.

15.6.2004 placerades bojar i klubbhamnen, vilket gör förtöjningen av speciellt stora båtar mycket lättare.

1.9.2007 installerades en liten pontonbrygga för mindre båtar.

7.7.2012 installerades en grill i hamnen, till gästernas förfogande (använd endast grillkol).

På området finns en sittgrupp med bänkar och bord, utedass och ett litet förråd för t.ex. grillkol, strö till dasset mm.


ESKADER VERKSAMHET

Korpo Sjöfarare ordnar årligen en eskader för sina medlemmar. Eskadermålen varierar för varje år för att det skall bli något nytt att se varje gång.


KAPPSEGLING

Korpo Sjöfarare ordnar varje år en tävling som kallas ”Korpo Runt” i samband med Korpo Sea Jazz evenemanget. Tävlingen arrangeras med två olika klasser, allmän klass och allmogebåtsklass. Tävlingen har hittills seglats i fina väderleksförhållanden och det har kanske bidragit till att det blivit en mycket populär tävling med många deltagande båtar.

Datum för nästa ”Korpo Runt” hittas i händelsekalendern. Kontakta KoS om du vill anmäla dig.

Kappseglingsresultaten finns i "Kalender och nyheter"


NAVIGATIONSSEKTIONEN

Styrelsen beslöt vid sitt möte den 28 januari 2001 att vidta åtgärder för att bilda en Navigationssektion. Samma år godkändes sektionen som medlem av Finlands Navigationsförbund. Medlem i sektionen kan den bli som avlagt av Finlands Navigationsförbund godkänd skepparexamen eller är sjökapten eller har annan motsvarande utbildning. Sektionens ordförande är Folke Österman.


BÅTBESIKTNING

Båtklubbens besiktningsmän är:

Arto Alho, besiktningschef

Stig Ehrman

Teuvo Tikkanen

Hans Willstedt

Tage Österlund


Besiktningsinfo (öppnas som pdf)


UNGDOMSSEKTIONEN

Ungdomssektionen vars ledare är Hans Willstedt har under många år ordnat en ”båtskola” i juli för barn i åldern 8-14 år. Syftet med skolan är att lära barn segling, navigering och övriga kunskaper i sjömansskap i samarbete med Finlands Segling- och Båtförbund r.f.

Korpo Sjöfarare besitter också två allmogebåtar till vilka barnen fått undervisning såväl genom segling och föredrag om sjöfarten förr.

SEURAN SATAMA

PIMARMO

Unelma omasta seurasatamasta toteutui vastoinkäymisistä huolimatta vuonna 2002.

Sopimus Korppoon seurakunnan kanssa oli lähes valmis ja henkilöt jotka aluksi suhtautuivat projektiin kriittisesti, totesivat, että seurasatama Pimarmoossa ei aiheuta ongelmia alueen lähettyvillä asuville paikkakuntalaisille tai kesävieraille. Silloisen satamakapteenin Ole Lindestamin, johdolla pystytettiin lipputanko strategiselle paikalle valamalla kiinnityskivet ja renkaat kallioon.

Alueen edelleenkehittäminen odottaa osayleiskaavan valmistumista. Vierailijoita on luonnonkauniissa satamassa ollut paljon mikä käy ilmi paikalla sijaitsevasta vieraskirjasta.

15.6.2004 asennettiin poijut, mikä helpottaa erityisesti isojen veneiden kiinnittymistä.

1.9.2008 asennettiin pieni ponttoonilaituri, joka on tarkoitettu lähinnä pienveneille.

7.7.2012 satamaan asennettiin grilli, joka on vierailijoiden käytettävissä. (Käytä ainoastaan grillihiiliä)

Satamasta löytyy myös pöytä ja penkit, ulkohuone ja varasto, jossa mm. grillihiiliä, kariketta ym.


MATKAPURJEHDUS (ESKAADERI)

Korppoon Merenkävijät järjestää kerran vuodessa matkapurjehduksen jäsenilleen. Tapahtumaan voivat osallistua niin purje- kuin moottoriveneet. Matkan kohde on vuosittain erilainen, jotta osallistujat voivat kokea jotain uutta.


KILPAPURJEHDUS

Korppoon Merenkävijät järjestävät vuosittain purjehduskilpailun "Korppoon Ympäri" Korppoon Sea Jazzin yhteydessä. Kilpailussa on kaksi luokkaa: yleinen luokka ja perinneveneluokka. Kilpailu on enimmäkseen viety läpi hyvissä sääolosuhteissa, mikä lienee syy siihen, että kilpailusta on tullut erittäin suosittu ja siinä kilpailee vuosittain monta venekuntaa. Seuraavan Korppoon ympäri -kisan päivämäärän löydät tapahtumakalenterista. Ota yhteyttä KoS:iin mikäli haluat ilmoittautua ja osallistua.

Katso tulokset sivulta "Kalenteri ja uutiset"


NAVIGOINTIJAOSTO

Hallitus päätti kokouksessaan 28.1.2001 perustaa navigointijaoston. Samana vuonna se hyväksyttiin jäseneksi Suomen Navigaatioliittoon. Jäseneksi hyväksytään henkilö jolla on rannikkolaivurikurssin tutkinto tai henkilö jolla on merikapteenin tai vastaava koulutus. Jaoston puheenjohtajana toimii Folke Österman.


VENEIDEN KATSASTUS

Seuran katsastajina toimivat:

Arto Alho, katsastuspäällikkö

Stig Ehrman

Teuvo Tikkanen

Hans Willstedt

Tage Österlund


Katsastusinfo (aukeaa pdf-tiedostona)


NUORISOJAOSTO

Nuorisojaosto jonka vetäjänä toimii Hans Willstedt on usean vuoden ajan järjestänyt ”Veneilykoulun” heinäkuussa lapsille iältään 8-14 vuotta. Lapsille opetetaan purjehdukseen, navigointiin sekä merenkulkuun kuuluvia taitoja yhteistyössä Suomen Purjehdus- ja Veneily r.y.:n kanssa.

Korppoon Merenkävijät hallinnoivat myös kahta perinnevenettä joiden käyttöön lapsia on perehdytetty purjehtimalla niillä sekä esitelmin entisaikojen merenkulusta.

Korpo Sjöfarare rf. Korppoon Merenkävijät r.y.

Ansökningsblanketten Hakemuslomakkeeseen

Vill du vara medlem?

Haluatko jäseneksi?