Korpo Sjöfarares eskader 2020 går av stapeln med samling på Gullkrona. Kolla mera på sidan Eskader. Korppoon Merenkävijöiden eskaaderi 2020 alkaa tapaamisella Gullkronassa. Lisätietoja sivulla Eskaaderi.

Korpoström ranking för allmogebåtar kör igång. Start och mål vid Korpoström. Korpoström ranking perinneveneille lähtee liikkelle. Lähtö ja maali Korpoströmissa. Mer information / Lisää tietoja antaa mattias.fellman<at>gmail.com

Allmogebåtssegling i Bolofssund, Kittuis Arrangör: Airisto Segelsällskap Mera info: http://www.airistosegelsallskap.fi/kappsegling/bolofsund-allmogekappsegling  

Korpoström ranking för allmogebåtar. Start och mål vid Korpoström. Korpoström ranking perinneveneille. Lähtö ja maali Korpoströmissa. Mer information / Lisää tietoja antaa mattias.fellman<at>gmail.com

Korpoström ranking för allmogebåtar. Start och mål vid Korpoström. Korpoström ranking perinneveneille. Lähtö ja maali Korpoströmissa. Mer information / Lisää tietoja antaa mattias.fellman<at>gmail.com

Korpo Runt Korpo Sjöfarares årliga kappsegling för köl- och allmogebåtar. Skepparmöte på skärgårdscentret i Korpoström kl. 10.00. Tävlingsinbjudan Korpo Runt 2020 Korppoon Ympäri Korppoon Merenkävijöiden vuosittainen kilpapurjehdus köli- ja perinneveneille. Kipparikokous klo. 10.00 Saaristokeskuksessa Korpoströmissä. Kilpailukutsu Korppoon Ympäri 2020

Korpoström ranking för allmogebåtar. Start och mål vid Korpoström. Korpoström ranking perinneveneille. Lähtö ja maali Korpoströmissa. Mer information / Lisää tietoja antaa mattias.fellman<at>gmail.com