Evenemangsdetaljer


Allmogebåtssegling i Bolofssund, Kittuis

Arrangör: Airisto Segelsällskap

Mera info: http://www.airistosegelsallskap.fi/kappsegling/bolofsund-allmogekappsegling