Evenemangsdetaljer


Allmogebåtssegling i Bolofssund, Kittuis

Arrangör: Airisto Segelsällskap

Mera info: http://www.airistosegelsallskap.fi/evenemang/2019-07-13-210000/bolofsunds-allmogekappsegling