Evenemangsdetaljer


Korpo Runt

Allmogebåtar

 • Skepparmöte hålls klockan 9:00 vid väntsalen i Korpoström.
 • Förhandsanmälan är önskvärd till jh.fellman@gmail.com men anmälan kan göras på plats.
 • Banbeskrivning och nummer för båten delas ut vid skepparmötet.
 • Klockan 10:00 startar allmogebåtarna med gemensam start för alla deltagare.
 • Bekanta er på förhand med Regler för allmogebåtar

Kölbåtar

 • Skepparmöte klockan 09:15 vid väntsalen i Korpoström
 • FinRating-klass med jaktstart där båt med minsta FinRating-tal startar kl. 10:30 och de med högre FinRating-tal startar därefter
 • Förhandsanmälan görs per e-post till jh.fellman@gmail.com senast fredag 23.7 klockan 18:00. Ange: båtnamn, segelnr, skeppare, FinRating-tal (eller LYS-tal), antal personer på båten (kan ändras vid skepparmötet).
 • På grund av fortfarande pågående pandemi accepteras inte anmälan på plats till kölbåtarnas tävling.
 • På skepparmötet får de anmälda en deltagarlista med starttiderna och banbeskrivning.
 • Först i mål vinner.
 • Tävlingen är en lättsam ”familje” tävling och därför gäller inte internationella kappseglingsregler utan sjövägsreglerna.
 • Bekanta er på förhand med Regler för kölbåtar

Korppoon Ympäri

Perinneveneet

 • Kipparikokous kello 9:00 odotuskopin kohdalla Korpoströmissa.
 • Ilmoittautuminen etukäteen toivottavaa sähköpostilla osoitteeseen jh.fellman@gmail.com, paikan päällä voi toki ilmoittautua myös.
 • Rataa kerrotaan ja numero venettä varten jaetaan kipparikokouksessa.
 • Kello 10:00 on perinneveneiden yhteislähtö.
 • Lukekaa etukäteen Perinneveneiden säännöt

Köliveneet

 • Kipparikokous kello 09:15 odotuskopin kohdalla Korpoströmissa.
 • FinRating-luokka takaa-ajo lähdöllä, lähtö veneelle jolla on pienin FinRating-luku on kello 10:30 muut seuraavat perässä omalla lähtöajallaan
 • Ilmoittautuminen etukäteen sähköpostilla osoitteeseen jh.fellman@gmail.com viimeistään perjantaina 23.7 kello 18:00. Kerro: veneen nimi, purjenumero, kippari, FinRating-luku (tai lys-luku), miehistön määrä kippari mukaan lukien.
 • Kipparikokouksessa ilmoittautuneet saavat osallistujaluettelon lähtöajoilla ja radankuvauksen.
 • Ensimmäinen maalissa voittaa.
 • Kilpailu on kevythenkinen “perhe” -kilpailu ja osallistujat on noudatettava Yleiset merenkulkusäännöt.
 • Lukekaa etukäteen Köliveneiden säännöt