Den 115:e Bolofssunds allmogekappsegling i Kittuis, Houtskär. Skepparmöte hålls vid Kittuis Camping & Caravan, på tävlingsdagen klockan 12.00 och starten går ca. klockan 13 vid Häplot sund (Kittuis färjfäste). Mer information och anmälningsinstruktioner på ASS hemsida https://airistosegelsallskap.fi/kappsegling/bolofsund-allmogekappsegling