Perinnevenejaosto valittiin viemään perinnevenekulttuuria nuorisolle mm. kouluissa. Projektin perusidean mukaisesti innostamme nuorisoa niin kunta- kuin kielirajojenkin yli mukaan toimintaan. Osana nuorisotoimintaa tulemme myös osallistumaan ainakin neljään perinnevenekilpailuun. Korppoon Merenkävijöiden tulee myös kouluttaa kippari ja miehistö veneeseen.

KoSilla on hallittavanaan kaksi omaa talonpoikaisvenettä ”Fina av Korpo” ja ”Föglö Pärlan”.

FINA af KORPO Ja FÖGLÖ PÄRLAN

Säännöt (Vahvistettu hallituksen kokouksessa 4.4.2015)

  • Käyttäjän tulee olla KoS:in jäsen ja osata purjehtia talonpoikaisvenettä.
  • Käyttäjällä voi olla vieraita mukana.
  • Käyttäjä vastaa ja huolehtii siitä, että purjeet, köydet ja muu irtain jää siten kuin käyttöön otettaessakin. Akku ja pumppu on tarkistettava ennen ja jälkeen purjehduksen.
  • Vene on kiinnitettävä samoin kuin sitä käyttöön otettaessa.
  • Fina veneellä on oma facebook sivu nimeltä: FINA båten. Sivulta löytyy veneeseen yleistä tietoa.
  • Veneen käyttöönotosta ja purjehduksen kestosta on ilmoitettava jaoston johtajalle (Fina-ryhmä, Bosse Mellberg, bosse@framtiden.fi tai puh: 0405643975.)
  • Vene on esisijaisesti tarkoitettu nuorten ja erityisesti veneilykoulun käyttöön.
  • Sääntöjen noudattamatta jättämisestä voi joutua korvausvastuuseen.