Korppoon Merenkävijät järjestävät vuosittain purjehduskilpailun “Korppoon Ympäri” Korppoon Sea Jazzin yhteydessä. Kilpailu on enimmäkseen viety läpi hyvissä sääolosuhteissa, mikä lienee syy siihen, että kilpailusta on tullut erittäin suosittu ja siinä kilpailee vuosittain monta venekuntaa.

Veneluokat

  • Köliveneet jotka purjehtivat LYS-luvulla
  • Yksityyppiluokka: ”Nästan Storbåtar”, lasikuiturunkoinen, kaksimastoinen ja nostokölillä varustunut venetyyppi
  • Perinneveneet

Ilmoittautuminen kilpailuun

On ilmoitauduttava vähintään puoli tuntia ennen lähtöä. Ilmoittautumisessa on oltava kipparin nimi, puhelinnumero ja miehistön määrä sekä veneen nimi, perinneveneen pituus tai köliveneen LYS luku, sekä veneen kotipaikkakunta.

Kipparikokousta pidetään Saaristokeskuksessa Korpoströmissä. Katso kilpailukalenterista päivä ja kellonaika.

Yhteiset säännöt kaikissa luokissa

  • Osallistumismaksua ei peritä.
  • Kaikki osallistuvat omalla vastuulla.
  • Kilpailussa sovelletaan yleisiä merenkulkusääntöjä.
  • Rata valitaan luokille sää- ja tuuliolosuhteiden mukaan. Ratavalinnat ilmoitetaan kipparikokouksessa.
  • Veneen kippari voi jättää kirjallisen protestin ennen lähtöä ja viimeistään kymmenen (10) minuutin sisällä maaliintulosta. Kilpailukomitea käsittelee protestin ja päätöksestä ei voi valittaa.
  • Varaslähdössä venekunta kääntää ja ylittää lähtölinjan uudestaan häiritsemättä muita kilpailijoita.

Tarkemmat luokkasäännöt

Yllä listattujen sääntöjen lisäksi luokissa on omat sääntönsä jotka on noudatettava.