Korppoon Merenkävijät perustettiin 4. huhtikuuta 1998.

Korppoon Merenkävijät r.y. -työryhmä joka valittiin Korppoon Ympäri -purjehduksen yhteydessä 3.8.1997 ja jonka puheenjohtajana toimi Christer Nyback, oli tehnyt myös ehdotuksen yhdistyksen säännöiksi. Säännöt hyväksyttiin pienin muutoksin. Kokouksessa valittiin hallitus joka sai tehtäväkseen rekisteröidä perustettu seura. Jäsenmaksun suuruudeksi päätettiin ensimmäisenä vuonna 100 mk. Kokouksen puheenjohtaja ilmaisi tyytyväisyytensä siitä, että venekerho on perustettu. ”Onhan ollut lähes häpeällistä että Suomen vesialueiltaan lähes suurin kunta oli ollut ilman venekerhoa. Nyt asia on korjattu.”

Seuran ensimmäiseksi kommodoriksi valittiin kunnanjohtaja Christer Nyback. Hallituksen muut jäsenet olivat Leif Lindström, varakommodori, Kurt-Erik Långbacka, sihteeri, John Lagström, kassanhoitaja sekä Jacob Fellman ja Folke Österman.

Seuran tavoite

Seuran tavoitteena on kehittää ja edistää vesillä liikkumista sekä jäsentensä merimiestaitoja. Tämä toteutetaan kursseilla, käytännön harjoituksin ja kilpailuilla.

Vuosikirjat