KoSilla on hallittavanaan kaksi omaa talonpoikaisvenettä ”Fina av Korpo” ja ”Föglö Pärlan”. Tämän lisäksi Korppoon Merenkävijät r.y. hallinnoi 3 optimistijollaa ja 1 Finnjollaa.