Ett tryckfel har uppkommit i årsboken. I misstag blev nya hamnkaptenens telefonnummer den tidigare hamnkaptenens.

Jonny Sukala har nummer 0405169591