Korpo Sjöfarare rekommenderar varmt medlemmar att låta besikta sina flytetyg av KoS sakkunniga besiktningsmän. En besiktad båt är en trygghet och ger även en inbesparing i försäkringskostnaden.

Besiktningen kostar 40 euro för medlemmar och för utomstående 60 euro, betalas till båtklubbens konto: Aktia FI10 4055 0012 0018 93 och referensnumret är 1067. Det rekommenderas att komma överens med besiktningsmannen om eventuella resekostnader.

Båtklubben anmäler de besiktigade båtarna till Segling och Båtsport förbund i Finland, där försäkringsbolagen kontrollerar rätten till nedsatt försäkringspremie. Det lönar sig dock att kontroller med sitt försäkringsbolag.

Besiktningsdagarna år 2021.

Tid till besiktning bör reserveras på förhand. Båtarna bör vara besiktigade senast den 30.6.2021. Om besiktning begärs efter nämnt datum bör båtägaren ha en giltig orsak.

Grundbesiktning

Grundbesiktning görs vart 5 år, eller då båten bytt ägare eller registreringsklubben byts eller om båten skadats.

Grundbesiktning utförs i två delar: skrovet då båten är på land (utan presenning) och övrigt när båten är sjösatt.

Vid skrovbesiktningen granskas båten på utsidan: skrovet,styranordningen,transmissioner och genomföringar. Inuti granskas de tidigare nämnda samt mortorn samt övrigt utrustning.

Skrovbesiktningen kan ni bestämma direkt med besiktningsmännen.

Årsbesiktningen görs varje år efter det att båten är sjösatt och färdig för seglats. Då kontrolleras de till säkerheten verkande utrustning och anordningar

Båtägaren bör ta med sig till besiktningen båtens besiktningsprotokoll och båtintyg.

Årsbesiktning

P.g.a. den pågående pandemin måste vi även i år besikta på distans. Ifall restriktionerna tar slut besiktar vi båtar i Verkan den 12. och 13. juni 2021. Vi ber er att komma överens om besiktningen direkt med besiktningsmännen. Tom Mohn besiktar de båtar som övervintrat i Korpo Marin. Besiktningsmännens uppgifter på Kontkuppgifter -sidan

DatumPlatsTid
12.06.2021Gästhamnen i Verkanenl.överenskommelse
13.06.2021Gästhamnen i Verkanenl.överenskommelse

Bokning av besiktningstid

Namn och kontaktuppgifter till KoS besiktningsmän hittar ni på Kontaktuppgifter -sidan.