Korpo Sjöfarare rekommenderar varmt medlemmar att låta besikta sina flytetyg av KoS sakkunniga besiktningsmän. En besiktad båt är en trygghet och ger även en inbesparing i försäkringskostnaden.

Besiktningen kostar 25 euro för medlemmar och betalas kontant till båtklubben i samband med besiktningen. För utomstående kostar besiktningen 50 euro. Om besiktningen sker utanför Korpo har besiktningsmannen rätt till km-ersättning 43 cent/km.

Båtklubben anmäler de besiktigade båtarna till Finlands Segling och Båtförbund där försäkringsbolagen kontrollerar rätten till nedsatt försäkringspremie.

Besiktningsdagarna år 2019

Tid till besiktning bör reserveras på förhand. Båtarna bör vara besiktigade senast den 30.6.2019. Om besiktning begärs efter nämnt datum bör båtägaren ha en giltig orsak.

Grundbesiktning

Nya medlemmar, nya båtar, alla båtar vart 5:e år.

Grundbesiktning utförs i två delar: skrovet då båten är på land (utan presenning) och övrigt när båten är sjösatt. Båtägaren bör ta med sig till besiktningen den gula sidan av besiktningsprotokollet från i fjol och båtcertifikatet. Till besiktningen bör reserveras 0,5 – 1 h (materialet lätt åtkommet).

DatumTid
04.05.2019kl. 12.00-16.00
11.05.2019kl. 12.00-16.00
18.05.2019kl. 12.00-16.00
25.05.2019kl. 12.00-16.00

Årsbesiktning

Utförs när båten är sjösatt på nedanstående tidpunkter/platser. Eller enligt separat överenskommelse med besiktningsman.

DatumPlatsTid
11.05.2019Restaurang Buffalo, Verkankl. 12.00-16.00
01.06.2019Korpoströms gästhamnkl. 12.00-16.00
08.06.2019Restaurang Buffalo, Verkankl. 12.00-16.00
15.06.2019Restaurang Buffalo, Verkankl. 12.00-16.00
18.06.2019Restaurang Buffalo, Verkankl. 12.00-16.00
25.06.2019Restaurang Buffalo, Verkankl. 12.00-16.00
29.06.2019Restaurang Buffalo, Verkankl. 12.00-16.00

Bokning av besiktningstid

Reserveras på tel: 045-137 5254 eller alhoarto1@gmail.com

Namn och kontaktuppgifter till KoS besiktningsmän hittar ni på Kontaktuppgifter -sidan.