Korpo Sjöfarare rekommenderar varmt medlemmar att låta besikta sina flytetyg av KoS sakkunniga besiktningsmän. En besiktad båt är en trygghet och ger även en inbesparing i försäkringskostnaden.

Besiktningen kostar 40 euro för medlemmar och betalas kontant till båtklubben i samband med besiktningen. För utomstående kostar besiktningen 60 euro. Det rekommenderas att komma överens med besiktningsmannen om eventuella resekostnader,

Båtklubben anmäler de besiktigade båtarna till Segling och Båtsport förbund i Finland, där försäkringsbolagen kontrollerar rätten till nedsatt försäkringspremie. Det lönar sig dock att kontroller med sitt försäkringsbolag.

Besiktningsdagarna år 2020.

Tid till besiktning bör reserveras på förhand. Båtarna bör vara besiktigade senast den 30.6.2020. Om besiktning begärs efter nämnt datum bör båtägaren ha en giltig orsak.

Grundbesiktning

Grundbesiktning görs vart 5 år, eller då båten bytt ägare eller registreringsklubben byts eller om båten skadats.

Grundbesiktning utförs i två delar: skrovet då båten är på land (utan presenning) och övrigt när båten är sjösatt.

Vid skrovbesiktningen granskas båten på utsidan: skrovet,styranordningen,transmissioner och genomföringar. Inuti granskas de tidigare nämnda samt mortorn samt övrigt utrustning.

Skrovbesiktningen kan ni bestämma direkt med besiktningsmännen.

Årsbesiktningen görs varje år efter det att båten är sjösatt och färdig för seglats. Då kontrolleras de till säkerheten verkande utrustning och anordningar

Båtägaren bör ta med sig till besiktningen den gula sidan av besiktningsprotokollet från i fjol och båtcertifikatet. Till besiktningen bör reserveras 0,5 – 1 h (materialet lätt åtkommet).

Årsbesiktning

Utförs när båten är sjösatt på nedanstående tidpunkter/platser. Eller enligt separat överenskommelse med besiktningsman.

DatumPlatsTid
23.05.2020Gästhamnen i Verkanenl.överenskommelse
06.06.2020Gästhamnen i Verkanenl.överenskommelse

Bokning av besiktningstid

Reserveras på tel: Jouni Wallden 0400-166574 eller jouni.wallden@du-tec.fi

Namn och kontaktuppgifter till KoS besiktningsmän hittar ni på Kontaktuppgifter -sidan.