Ett allmogebåtsutskott har valts för att införa allmogekulturen bland ungdomen bl.a. i skolan. Projektets grundide är att få ungdomen över såväl språkgränsen som kommungränsen med i verksamheten. En del av ungdomsverksamheten är även att delta i åtminstone 4 allmogebåts-segeltävlingar. Korpo Sjöfarare bör skola behöriga skeppare eller besättning till båtarna.

KoS har två egna allmogebåtar att administrera. ”Fina av Korpo” och ”Föglö Pärlan”.

FINA af KORPO OCH FÖGLÖ PÄRLAN

Regler (fastställda vid styrelsemötet den 4.4.2015)

  • Personen som använder båten bör vara KoS medlem och kunna segla en allmogebåt.
  • Personen kan ha gäster med sig.
  • Personen ansvarar och ser till att seglen, linorna och övrigt lösöre blir på samma sätt som när båten togs i bruk. Batteriet och pumpen bör kontrolleras före och efter seglingen.
  • Båten bör förtöjas lika som den var när den togs i bruk.
  • Fina har en facebook sida som heter: FINA båten. På den informerar vi om allmänna frågor.
  • I bruktagande av båten och seglatsens längd bör också underrättas sektionsledaren (Fina-gruppen, Bosse Mellberg, bosse@framtiden.fi eller tel: 0405643975.)
  • Båten är i första hand avsedd för ungdomens och speciellt båtskolans bruk.