Styrelsen beslöt vid sitt möte den 28 januari 2001 att vidta åtgärder för att bilda en Navigationssektion. Samma år godkändes sektionen som medlem av Finlands Navigationsförbund. Medlem i sektionen kan den bli som avlagt av Finlands Navigationsförbund godkänd skepparexamen eller är sjökapten eller har annan motsvarande utbildning.

Sektionens ordförande är Folke Österman.