Ungdomssektionen har under många år ordnat en ”båtskola” i juli för barn i åldern 8-14 år. Syftet med skolan är att lära barn segling, navigering och övriga kunskaper i sjömansskap i samarbete med Finlands Segling- och Båtförbund r.f. Ledare för ungdomssektionen är Tom Rajakangas.

Korpo Sjöfarare besitter också två allmogebåtar till vilka barnen fått undervisning såväl genom segling och föredrag om sjöfarten förr.