Korpo Sjöfarare ordnar årligen en eskader för sina medlemmar. Eskadermålen varierar för varje år för att det skall bli något nytt att se varje gång.