Den 8 juni hålls Korpo Sjöfarares årsmöte på restaurang Buffalo kl 14:00

Årsmöteskallelse har skickats i årsbok 2024

Föreningens medlemmar är välkomna.

Funktionärer.

På klubbens årsmöte i maj 2021 blev följande poster obesatta:

  • Kommodor
  • Sekreterare
  • Skattmästare

Styrelsen har under sommaren och hösten försökt hitta personer till dessa poster utan framgång. På styrelsemötet i oktober beslöt styrelsen att vice-kommodoren sammanställer ett ”upprop” som sänds via e-mail till medlemmarna. Då inte vi har alla medlemmars e-mail och vissa adresser är ej längre i bruk så publicerar vi samma ”upprop” på vår hemsida:

Upprop Hätähuuto

Bästa medlem i Korpo Sjöfarare r.f

Vid senaste årsmöte 21.5 2021 konstaterades att de tre viktigaste funktionärerna – KOMMODOR, SEKRETERARE OCH KASSÖR – alla avgått och att ingen av dem ersatts.

Som vicekommodor vald för åren 2020 och 2021 har jag fungerat som t f kommodor och dessutom skött sekreterar- och kassörsjobbet.

Denna situation är ohållbar. Styrelsen beslöt i oktober att skicka ut en förfrågan till medlemmarna hur dessa platser skall skötas och vem som kan besätta dem.

Vi uppmanar dig att föreslå personer som kunde väljas till:

Kommodor

Sekreterare

Kassör (behöver inte vara medlem i föreningen)

Skicka dina förslag i år före 31.12.2021 tillbaka till mig

Vicekommodor Jacob Fellman

Korpoströmsvägen 761, 21720 Korpoström

Jh.fellman@gmail.com eller mobil 0405087117

Styrelsen behandlar alla förslag i början av året och gör ett förslag till årsmötet 2022.

PS. Jag ber om förståelse om detta mejl har kommit till obehöriga personer. I brist på sekreterare och på den pågående epidemin är Korpo Sjöfarares register inte helt relevant. JF

Hyvä Korppoon Merenkävijöiden jäsen,

Viime vuosikokouksena 21.5.2021 todettiin että kolme tärkeintä tehtävää – KOMMODORI, SIHTEERI JA KASSANHOITAJA – hoitavat henkilöt ovat jättäneet tehtävänsä ja korvaajia ei ole löydetty. Valittuna varakommodorina vuosille 2020 ja 2021 olen toiminut vt. kommodorina sekä hoitanut sihteerin ja kassanhoitajan tehtäviä.

Tämä tilanne on kestämätön. Hallitus päätti lokakuussa lähettää kyselyn jäsenille siitä miten näitä tehtäviä tulee hoitaa ja kuka pystyisi niitä hoitamaan.

Pyydämme sinua ehdottamaan sopivia henkilöitä seuraviin tehtäviin:

Kommodori

Sihteeri

Kassanhoitaja (ei tarvitse olla yhdistyksen jäsen)

Lähetä ehdotuksesi minulle tämän vuoden aikana (ennen 31.12.2021)

Varakommodori Jacob Fellman

Korpoströmintie 761, 21720 Korpoström

Jh.fellman@gmail.com tai puh. 0405087117

Hallitus käsittelee kaikki ehdotukset alkuvuotena 2022 ja antaa ehdotuksen vuosikokouksella 2022.

PS. Jos tämä viesti on tullut vastaanottajalle, jolla ei ole asian kanssa tekemistä pyydän virheestä anteeksi. Sihteerin puutteesta ja käynnissä olevasta pandemiasta jäsenluettelo ei ole oikein ajan tasalla. JF