KoS har två egna allmogebåtar att administrera. ”Fina av Korpo” och ”Föglö Pärlan”. Dessutom administrerar Korpo Sjöfarare 3 optimistjollar och 1 Finnjolla.