Styrelse

StyrelsefunktionNamnTelefonnummer
KommodorJacob Fellman –0405087117 –
VicekommodorChristoffer Forsell
MedlemTom Mohn0400785462
MedlemJan M. Koivurinta
MedlemJouni Walldén0400166574
MedlemFolke Österman0505688022
SkattmästareTom Mohn0400166574
SekreterareTom Mohn/Christoffer Forsell
SuppleantHenrik Knape0400785462
Suppleant

Suppleant Jörgen Eklund 0400520634

Suppleant Kasper Karlsson

Funktionärer

FunktionNamnTelefonnummer
HamnkaptenFolke Österman0505688022
TävlingsledareJacob Fellman0405087117
EskaderansvarigJacob Fellman0405087117
Årsboksansvarig
AllmogeutskottetBosse Mellberg0405643975
UngdomsarbeteTom Rajakangas0456708245

Besiktningsmän

FunktionNamnTelefonnummer
BesiktningschefJouni Wallden0400-166574
jouni.wallden@du-tec.fi
BesiktningsmanTom Mohn0400-785462
tom.mohn@outlook.com
Besiktningsman
Marko Nummi040-587462
marko.nummi@gmail.com
Besiktningsman
Thomas Pilke040-5406606
thomas.pilke@gmail.com