Styrelse

StyrelsefunktionNamnTelefonnummer
Kommodor
VicekommodorJacob Fellman0405087117
MedlemTom Mohn0400785462
MedlemKjell Eriksson0405602199
MedlemJouni Walldén0400166574
MedlemFolke Österman0505688022
Skattmästare
Sekreterare
SuppleantHenrik Knape0400785462
SuppleantJan M. Koivurinta0503079310

Suppleant Jörgen Eklund 0400520634

Suppleant Kasper Karlsson

Funktionärer

FunktionNamnTelefonnummer
HamnkaptenFolke Österman0505688022
TävlingsledareJacob Fellman0405087117
EskaderansvarigJacob Fellman0405087117
Årsboksansvarig
AllmogeutskottetBosse Mellberg0405643975
UngdomsarbeteTom Rajakangas0456708245

Besiktningsmän

FunktionNamnTelefonnummer
BesiktningschefJouni Wallden0400-166574
jouni.wallden@du-tec.fi
Besiktningsman
(Korpo Marin)
Tom Mohn0400-785462
tom.mohn@outlook.com
Besiktningsman
Marko Nummi040-587462
marko.nummi@gmail.com
Besiktningsman
Thomas Pilke040-5406606
thomas.pilke@gmail.com