Styrelse

StyrelsefunktionNamnTelefonnummer
KommodorJacob Fellman –0405087117 –
VicekommodorChristoffer Forsell
MedlemTom Mohn0400785462
MedlemJan M. Koivurinta
MedlemJouni Walldén0400166574
MedlemJonny Sukala0405169591
SkattmästareTom Mohn0400166574
SekreterareTom Mohn/Christoffer Forsell
SuppleantHenrik Knape0400785462
SuppleantOskar Sahlgren0440180198

Suppleant Axel Korsström 0407434816

Suppleant Kasper Karlsson 0407237438

Funktionärer

FunktionNamnTelefonnummer
HamnkaptenJonny Sukala0405169591
TävlingsledareJacob Fellman0405087117
EskaderansvarigJacob Fellman0405087117
ÅrsboksansvarigJacob Fellman0405087117
AllmogeutskottetOscar Sahlgren0440180198
Ungdomsarbetevakant

Besiktningsmän

FunktionNamnTelefonnummer
BesiktningschefJouni Wallden0400-166574
jouni.wallden@du-tec.fi
BesiktningsmanTom Mohn0400-785462
tom.mohn@outlook.com
Besiktningsman
Marko Nummi040-587462
marko.nummi@gmail.com
Besiktningsman
Daniel Mattsson0405680730