KoS har två egna allmogebåtar att administrera. ”Fina av Korpo” och ”Föglö Pärlan”. Dessutom administrerar Korpo Sjöfarare 3 optimistjollar och 1 Finnjolla.

Ett allmogeutskott har valts för att införa allmogekulturen bland ungdomen bl.a. i skolan. Projektets grundide är att få ungdomen över såväl språkgränsen som kommungränsen med i verksamheten. En del av ungdomsverksamheten är även att delta i åtminstone 4 allmogebåts segeltävlingar. Korpo Sjöfarare bör skola behöriga skeppare eller besättning till båtarna.

FINA af KORPO OCH FÖGLÖ PÄRLAN

Regler (fastställda vid styrelsemötet den 4.4.2015)

  • Personen som använder båten bör vara KoS medlem och kunna segla en allmogebåt.
  • Personen kan ha gäster med sig.
  • Personen ansvarar och ser till att seglen, linorna och övrigt lösöre blir på samma sätt som när båten togs i bruk. Batteriet och pumpen bör kontrolleras före och efter seglingen.
  • Båten bör förtöjas lika som den var när den togs i bruk.
  • Fina har en facebook sida som heter: FINA båten. På den informerar vi om allmänna frågor.
  • I bruktagande av båten och seglatsens längd bör också underrättas sektionsledaren (Fina-gruppen, Bosse Mellberg, bosse@framtiden.fi eller tel: 0405643975.)
  • Båten är i första hand avsedd för ungdomens och speciellt båtskolans bruk.