Pimarmo

Korpo Sjöfarare r.f. (KoS) har under ett flertal år arrenderat ett område på ön Pimarmos nordöstra sida, ett otroligt vackert och lugnt läge med en enkel flytbrygga och en fast brygga och 5st ankarboijar. Viken är lugn för alla vindar och djupet räcker även till. Vid inloppet till klubbhamnen bör man dock vara på sin vakt, för just vid mynningen finns ett farligt grund som nog gör sig till känna ifall kaptenen inte är uppmärksam.

På området är uppfört ett utedass och en grill samt bord och bänkar som fick ett tak våren 2018. Då ni besöker hamnen hoppas vi att ni gör anteckning i hamnboken och förstås lämnar stället i samma fina skick som det var då du kom. Var aktsam med elden. Om något är avvikande på området, var då i kontakt med oss. KoS har fått förlängning på arrendet till utgången av år 2025.


Pimarmo är beläget i en vacker och lugn vik.
Men vid inkörningen finns stenar, vilka är utmärkta på denna karta.