Korpo Sjöfarare ordnar varje år en tävling som kallas ”Korpo Runt” i samband med Korpo Sea Jazz evenemanget i Korpoström. Tävlingen har hittills seglats i fina väderleksförhållanden vilket kanske bidragit till att det blivit en mycket populär tävling med många deltagande båtar.

Båttyper

  • Kölbåtar som seglar enligt LYS-handikapp.
  • Entypsklassen “Nästan Storbåtar”, båtar med plastskrov två master och centerbord.
  • Allmogebåtar.

Anmälan till tävling

Anmälan skall vara inlämnad minst en halv timme innan starten. I anmälan skall framgå skepparens namn och telefonnummer, antal personer i besättningen samt båtens namn, båtens längd för allmogebåtar och LYS-tal för kölbåtar, och båtens hemort.

Skepparmöte hålls på Skärgårdscentrum Korpoström. Titta i tävlingskalendern för datum och tidpunkt.

Gemensamma regler för alla klasser

  • Det uppbärs ingen deltagaravgift.
  • Alla deltar på eget ansvar.
  • Vid kappseglingen gäller de allmänna sjövägsreglerna.
  • Bana väljs för de olika klasserna enligt väder- och vindförhållanden. Banvalen meddelas på skepparmötet.
  • Skriftlig protest kan av båtens skeppare inlämnas före start eller senast inom tio (10) minuter efter målgång. Protesten behandlas av juryn och kan inte överklagas.
  • Tjuvstartande båtlag vänder och går på nytt över linjen utan att störa övriga tävlingsdeltagare.

Specifika klassregler

Utöver de ovan stående allmänna reglerna finns specifika klassregler att beakta.