Bakgrundsinformation

Korpo Sjöfarare arrangerar sista veckoslutet i Juli en tävling som kallas ”Korpo Runt” med start och mål i Korpoström. Tävlingen har hittills seglats i fina väderleksförhållanden vilket kanske bidragit till att det blivit en mycket populär tävling med många deltagande båtar.

Gemensamma regler för alla klasser

  • Det uppbärs ingen deltagaravgift.
  • Alla deltar på eget ansvar.
  • Vid kappseglingen gäller de allmänna sjövägsreglerna.
  • Bana väljs för de olika klasserna enligt väder- och vindförhållanden.
  • Skriftlig protest kan av båtens skeppare inlämnas före start eller senast inom tio (10) minuter efter målgång. Protesten behandlas av juryn och kan inte överklagas.
  • Tjuvstartande båtlag vänder och går på nytt över linjen utan att störa övriga tävlingsdeltagare.

Specifika klassregler

Utöver de ovan stående allmänna reglerna finns specifika klassregler att beakta.