Banalternativen för allmogebåtar. Arrangörerna beaktar väder- och vindförhållanden och bestämmer därefter vilken bana som seglas.

Bana 1: Hässlö-Södö åttan

01 Hässlö Södö åttan

Bana 2: Hässlö-Hjortö åttan

02 Hässlö Hjortö åttan

Bana 3: Triangeln

03 Triangeln

Bana 4: Hässlö nollan

04 Hässlö nollan

Bana 5: Södö nian

05 Södö nian

Bana 6: Hässlö-Hjortö nollan

06 Hässlö Hjortö nollan

Bana 7: Hjortö nian

07 Hjortö nian

Bana 8: Vargskär länken

Bana 9: Hässlö-Södö nollan

Bana 10: Rödskär länken

Bana 11: Storahästögrundet länken

Bana 12: Hässlö kantiga

Bana 13: Trippel länken

Bana 14: Triangeln stor syd

Bana 15: Triangeln stor väst