Banalternativen för allmogebåtar. Arrangörerna beaktar väder- och vindförhållanden och bestämmer därefter vilken bana som seglas.

Bana 1: Hässlö-Södö åttan

Bana 2: Hässlö-Hjortö åttan

Bana 3: Triangeln

Bana 4: Hässlö nollan

Bana 5: Södö nian

Bana 6: Hässlö-Hjortö nollan

Bana 7: Hjortö nian