Banalternativen för kölbåtar. Arrangörerna beaktar väder- och vindförhållanden och bestämmer därefter vilken bana som seglas.

Bana 1 – 12,2 nm

Start utanför ångbåtsbryggan i Korpoström
Västpricken väster om Gyltö rundas motsols ost-norr-väst
Västpricken vid Brunskärfaret rundas motsols väst-syd-ost
Mellan Aspkobben och Storhästögrundet
Söderom Lilla Södö
Ostpricken vid Stora Södö rundas österom
Längs faret till Korpoström till målet vid ångbåtsbryggan

Bana 2 – 10,8 nm

Start utanför ångbåtsbryggan i Korpoström
Faret västerut runt Gylt Galten som rundas motsols norr-väst-syd
Österut mellan Aspkobben och Storhästögrundet
Söderom Lilla Södö
Ostpricken vid Stora Södö rundas österom
Längs faret till Korpoström till målet vid ångbåtsbryggan

Bana 3 – 8,6 nm

Start utanför ångbåtsbryggan i Korpoström
Längs faret till Grissleborg
Vargskär rundas medsols norr-ost-syd
Längs faret till Korpoström till målet vid ångbåtsbryggan

Bana 4 – 12,6 nm

Start utanför ångbåtsbryggan i Korpoström
Grissleborgs faret till nordpricken nordväst om Biriskär som rundas motsols syd-ost-norr
Tillbaka längs faret till Korpoström till målet vid ångbåtsbryggan

Bana 5 – 14,0 nm Traditionell bana

Start utanför ångbåtsbryggan i Korpoström
Längs faret till Grissleborg
Vargskär rundas medsols norr-ost-syd
Faret mot Nötö till Rimskären där sydöstra kobben rundas
Västerut runt stora Rimskär som rundas västerom
Norrut längs faret till Vargskär som rundas motsols ost-norr
Tillbaka längs faret till Korpoström till målet vid ångbåtsbryggan

Bana 6 – 15,8 nm

Start utanför ångbåtsbryggan i Korpoström
Längs faret till Grissleborg
Vargskär rundas medsols norr-ost-syd
Faret mot Nötö till Bässkubb som rundas
Västerut runt Sälskär som rundas västerom
Nordväst till Sälsten som rundas västerom. OBS grunden västerom Sälskär söderom Sälsten
Norrut längs faret till Vargskär som rundas motsols ost-norr
Tillbaka längs faret till Korpoström till målet vid ångbåtsbryggan