Handikappseglingen för kölbåtar förnyas 2019. Korpo Sjöfarares styrelse har beslutat att ändra inkommande Korpo Runt tävling från gemensam start till jaktstart. Det finns några tungt vägande skäl till förändringen.

Startområdet är trångt och det blir lättare för mindre båtar att komma iväg utan att störas av stora segel. Vi hoppas också att seglare som inte är lika vana känner sig säkrare och har lättare att ställa upp. En annan fördel är att seglarna själva bättre kan uppskatta hur det går då spänningen stiger mot slutet av tävlingen.

Och framförallt blir tävlingen mer publikvänlig, båtarna startar olika men kommer ungefär samtidigt i mål och första båt över linjen vinner. Det blir inte en evinnerlig väntan på de långsammaste båtarna en långsam båt kan vara först i mål.

Handikappsystem

FinRating handikappsystemet har ersatt FinLYS-systemet säsongen 2020. Det här innebär att kölbåtskappseglingar ordnade av KoS genomförs med FinRating -handikapp.

avomeripurjehtijat.org finns en FinRating tabell. En standardutrustad segelbåt behöver inte visa papper, talet tas från tabellen. Specialutrustade båtar och entypsbåtar behöver ett certifikat som man anhåller om av AVOMERIPURJEHTIJAT RY HAVSKAPPSEGLARNA RF.

LYS-talet

Ett FinLYS -tal kan på ett grovare sätt konverteras till ett FinRating -handikapp med formeln FinRating = LYS -tal / 1,3. Svaret anges med 3 decimalers noggrannhet avrundat uppåt. Kappseglingsdomaren avgör om detta konverterade tal kan användas i KoS -tävlingar.

Start

Båtar startar enligt handikapp. Båten med det minsta FinRating-talet startar först. Startsignalerna ges för första båten som normalt:

  • 5 minuter före start
  • Startskott

För följande båtar ges en ljudsignal vid varje FinRating-tal som startar.

Om en båt korsar startlinjen i förtid ges upprepade ljudsignaler och en röd flagga visas. Då måste båten svänga tillbaka och gå över startlinjen på nytt utan att störa övriga tävlingsdeltagare.