Klasser

KoS följer samma klassindelning som Houtskärs Allmogeseglare (HAS) använder i sina tävlingar. Båtarna indelas i storleksklasser enligt nedanstående tabell.

KlassLängd
Lilla skötbåtsklassen<= 21 fot (640 cm)
Stora skötbåtsklassen> 21 fot (640 cm)
Storbåtsklass>= 27 fot (823 cm)

Vid behov kan arrangörerna justera klassindelning på skepparmötet inför tävling.

Regler

KoS bygger på de regler som slagits fast av HAS. Läs reglerna på http://www.houtskarsallmogeseglare.net/om-verksamheten.html.

 • Allmogetävlingen är öppen för alla traditionella i trä byggda seglande bruksbåtar (allmogebåtar). Plastade gamla skrov godkänns.
 • Båten skall vara byggd på rak köl som får vara högst 30 cm djup.
 • Kölen skall vara av trä och utan extra tyngdtillsats. Mast, bom, spristång och gaffel skall vara i trä utan förstärkning av annat material.
 • Barlast får användas under eller på durken.
 • Båten skall vara riggad I allmogestil med antingen rå, spri eller gaffel.
 • Båten får föra storsegel och ett försegel.
 • Segelytan är fri. Revning och tillstickning är tillåtet under tävling.
 • Dubbla segelställ under samma tävling är inte tillåtet.
 • I båten skall finnas öskar, åra eller paddel, pyts eller pump, dragg med lina, båtshake, kniv samt flytvästar för hela besättningen.
 • Sjömärken behöver inte tas på rätt sida, förutom de sjömärken som är en del av tävlingens bana.
 • Tävling inhiberas ifall FMI:s väderprognos lovar mer vind än 8 m/s eller mer än 12 m/s i byarna.

Start

Starttidpunkt och startlinje utses inför varje tävling och meddelas vid skepparmötet. Ljudsignaler vid start följer mönstret:

 • 5 minuter före
 • 4 minuter före
 • 1 minut före
 • Startsignal

Tjuvstartande båtlag vänder och går på nytt över linjen utan att störa övriga tävlingsdeltagare.

Ett ord om barlast

Segling handlar långt om att uppnå båtens optimala balans i olika väderförhållanden där bl.a. vindstyrka, vågstorlek och strömningar spelar roll. Det kan vara lugnt med höga vågor, blåsigt utan vågor och allt där emellan. Barlast och segelyta bör anpassas efter förhållandena, den optimala mängden barlast är nödvändigtvis inte det lättaste men även sällan det tyngsta man orkar bära ombord.

Allmogebåtar är alla unika och bör trimmas individuellt men något att utgå ifrån kan kanske vara till hjälp. Och för det ändamålet har KoS allmogeseglare tagit fram följande graf.